Välkommen till ansökan om plats i förskola och fritidshem!
 
Ansökan om barnomsorgsplats skickas in minst fyra månader innan plats önskas i
pedagogisk omsorg, förskola eller skolbarnomsorg.
 
Här kan även du som redan har plats ansöka om byte till annan förskola eller fritidshem samt anmäla byte av omsorgsform.
 
De uppgifter som lämnas i samband med ansökan kommer att registreras i ett 
databasregister hos Bildningsförvaltningen i Hallsbergs kommun och behandlas
enligt Dataskyddsförordningen. För mer information om hur vi behandlar 
personuppgifter besök www.hallsberg.se eller kontakta oss på telefon 0582-68 50 00. 
Välkommen att söka barnomsorg för ditt/dina barn. Klicka på knappen för att göra din ansökan.


Close Help